emailr_assenova@yahoo.combgpsre@abv.bgтел: 0888 655 128, факс:032 633447   

website: www.soibom.orgПловдив 4000, бул. „Кн.Мария Луиза”№ 6-Б, етаж 5

 

Website: http://espcg.eu/

 E-mail: pauline@satellitepr.com or jerry@satellitepr.com

Tel: +44 (0) 203 3872 4901

XVI-та НАУЧНА СРЕЩА – ОБУЧЕНИЕ НА СОИБОМ

„Проблем базирана среща на СОИБОМ“

24.03 – 26.03.2023г., ХОТЕЛ ОРФЕЙ ПАМПОРОВО

Програма

  Петък – 24.03.2023г.
15.00-18.00Регистрация
16.30-18.30

Управление на стреса. Анти-стрес техники с тялото – чрез дишане и с интелекта – чрез интуитивно рисуване. 

Събка Дякова – Чехович, психолог, представя въведение във Ведикт арт – уникален, забавен подход за намаляване на количеството стрес, с дългосрочни ползи за себеоткриване. 

20.00Вечеря 
  
 Събота – 25.03.2023г.
09.00-10.30

Digital TRANSition and dIgiTal resIlience in Oncology. СОИБОМ – партньор по Европейски проект TRANSITION.  Доц. д-р Радост Асенова

WONCA Europe & PROJECT – Europe for HPV Prevention. Prof. Mehmed Ungan, MD, Dept of Family Medicine, Ankara University, Turkey, pas president of both EGPRN and WONCA Europe. 

Профилактика и превенция на ЧПЕ – свързани заболявания: как лекарите, родителите и обществото могат да подобрят ситуацията в България. Пламена Николова, директор ,, Политики за деца”, Национална мрежа за деца

Дискусия, модератор доц, д-р Радост Асенова, дмн 

10.30-11.00Кафе пауза
11.00-12.30Клинико-лабораторни и образни изследвания преди концепция и по време на бременност. Интерпретация и
колаборация между ОПЛ и акушер гинеколози. Д-р Гита Ямакова-Владова, катедра по Акушерство и
гинекология – МУ Пловдив, клиника по Акушерство и гинекология – УМБАЛ Св. Георги Пловдив
Метаболитен синдром и малигнена ендометриална патология. Ролята на ОПЛ в превенцията на
ендометриалния карцином. Д-р Крум Владов, катедра по Акушерство и гинекология – МУ Пловдив, клиника
по Акушерство и гинекология – УМБАЛ Св. Георги, гр. Пловдив
Чревният микробиом – как най-ефективно да го опазим по време на антибиотично лечение. Доц. д-р Мариана
Петкова, дм, началник клиника по Гастроентерология УМБАЛ “Д-р Стоян Киркович”, град Стара Загора
Дискусия, модератор Д-р Георги Цигаровски, дм
12.30-14.30Обяд
14.30-16.00

Андрологични аспекти на инфертилитета. Доц. д-р Петър Атонов, дм – катедра по Урология и обща медицина
– МУ Пловдив, клиника по Урология – УМБАЛ Св. Георги, гр. Пловдив
Мястото на лъчелечението при мултидисциплинарното терапевтично поведение при онкологични
заболявания, засягащи жените. Д-р Стефан Павлов, катедра по Клинична онкология – МУ Пловдив, клиника
по Лъчелечение – УМБАЛ Св. Георги, гр. Пловдив
Ментиметър презентация: Полипрагмазия и лекарствени взаимодействия, Д-р Даниела Милева, дм и
Д-р Пепи Ферейра – акредитирана практика за обучение
Нерегламентираните социални функции на лекаря в ПМП в България. Д-р Христина Димитрова, дм, МУ
Варна

Дискусия, модератор Д-р Даниела Милева, дм

16.00-16.30Кафе пауза
16.30-18.00

Ведик Арт – втора част Събка Дякова-Чехович, психолог

20.00  Вечеря 
  
 Неделя – 26.03.2023г.

10.00-12:00

 

 Проекти на СОИБОМ. Закриване, Доц. д-р Радост Асенова, дмн

 

Архив

Close Menu