emailr_assenova@yahoo.combgpsre@abv.bgтел: 0888 655 128, факс:032 633447   

website: www.soibom.orgПловдив 4000, бул. „Кн.Мария Луиза”№ 6-Б, етаж 5

 

Website: http://espcg.eu/

 E-mail: pauline@satellitepr.com or jerry@satellitepr.com

Tel: +44 (0) 203 3872 4901

XV-та НАУЧНА СРЕЩА – ОБУЧЕНИЕ НА СОИБОМ

 

„Превенция в първичната медицинска помощ. пътят на пациента“

 


30.09 – 02.10.2022г., ГРАНД ХОТЕЛ ПОМОРИЕ

Програма

  

Петък – 30.09.2022г.

14.00-16.00

Регистрация

16.00-19.00

Ателие за здраве. Изготвяне на здравно-промотивни материали в малки групи. 

20.00

Вечеря 

  

 

Събота – 01.10.2022г.

09.00-10.30

Поканен международен лектор: д-р Николас Мамо, председател на движение Васко да Гама – младежката секция на Световната организация на семейните лекари, с интереси в областта на социалните детерминанти на здравето и влиянието на различните култури върху здравето. 

От Националните програми, през нормативните документи и Националния рамков договор до профилактичния/диспансерния преглед, лектори: представители от МЗ/НЦОЗА, НЗОК и БЛС

10.30-11.00

Кафе пауза

11.00-12.30

Профилактичният преглед – отговорности на общопрактикуващия лекар и на пациента, лектор проф. Валентина Маджова, дм

Здравни рискови фактори – кой не е чувал за тях? А кой ги модифицира? лектор доц. Радост Асенова, дмн

Ранна детекция на симптоми и синдроми определяни като червени флагове за хронични заболявания, лектор д-р Гергана Форева, дм

12.30-14.30

Обяд

14.30-16.00

Сътрудничество между първична и вторична медицинска помощ за координиране и съвместна дейност при пациенти с хронични незaразни заболявания, лектор доц. Цветелина Валентинова, дм

Мениджмънт на сърдечно-съдовия риск в общата медицинска практика със системата SCORE, лектор д-р Пламен Латев

16.00-16.30

Кафе пауза

16.30-18.00

Представяне на новосформираното Младежко крило на СОИБОМ, лектор д-р Мария Армова, Модератор доц Кирил Славейков,дм

Презентации на обучители от акредитирани практики за първична медицинска помощ за обучение на студенти и специализанти, Модератор проф. Господинка Пракова,дм

20.00  

Вечеря 

  

 

Неделя – 02.10.2022г.

09.00-10:00

10.00-10.30

10.30-12.00

12.00-12.30

Общо събрание на СОИБОМ

Кафе пауза

Обсъждане проекти на СОИБОМ

Закриване

Архив

Close Menu