emailr_assenova@yahoo.combgpsre@abv.bgтел: 0888 655 128, факс:032 633447   

website: www.soibom.orgПловдив 4000, бул. „Кн.Мария Луиза”№ 6-Б, етаж 5

 XI-та НАУЧНА СРЕЩА – ОБУЧЕНИЕ НА СОИБОМ

 27-29.09.2019г., ХОТЕЛ МЕТРОПОЛИТАН, СОФИЯ

„ПЪТЯТ НА ПАЦИЕНТА СЪС СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ДИАГНОСТИЧНО, КОМУНИКАТИВНО И ТЕРАПЕВТИЧНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО“ – МОДУЛ II

 

 

  

Петък 27.09.2019г.

13.00-15.00

Регистрация

15.00-15.30

Модул 1 

Откриване. Интерактивна сесия по текущи проекти на СОИБОМ.

15.30-16.00

Кафе пауза 

16.00-18.00

Модул 2 

Открий посланието – работа в малки групи по представените терапевтични възможности:

      Вариабилитет на кръвно налягане. Мястото на телмисартан и комбинациите му с amlodipine и HCTZ – д-р Христо Дипчиков, специализант по обща медицана, със самостоятелна амбулатоиря за първична медицинска помощ и д-р Георги Цигаровски, специалист и докторант по обща медицина, управител на акредитирана за обучение по обща медцина първична медицинска практика

      

      Бета блокерите при пациенти с коронарна атеросклероза. доц. д-р Мария Токмакова, дм, кардиолог, Секцията по кардиология към Първа катедра по вътрешни болести на МУ – Пловдив и началник Отделение по кардиология в УМБАЛ „Св. Георги”, Председател на Дружеството на кардиолозите в България

 

      Спасение през новия сезон идва отново с Aviron – д-р Ваня Добрева, специалист по обща медицина, управител на акредитирана за обучение по обща медцина първична медицинска практика

 

      Симптоми на долните пикочни пътища при мъжете и риск от кардио-васкуларни заболявания. Въздействие на ранното спрямо късното започване на комбинирана терапия за лечение на пациенти с доброкачествена простатна хиперплазия – д-р Петър Антонов, дм, уролог, Катедра урология и обща медицина, Медицински Университет Пловдив

 

20.00

Вечеря 

 

Събота 28.09.2019г.

09.00-11.00

  

Модул 3 

 
C:\Users\user\Dropbox\chr_lecture\27-29.09.2019 СОИБОМ\euract logo color.jpg

 

Дискусия по проблемите на обучението по Обща медицина с участие на Съвета на Европейската организация на обучителите по обща медицина – European Academy of Teachers in General Practice / Family Medicine (EURACT), проф. д-р Мехмет Унган, президент на Световната организация на общопрактикуващите лекари – World Organization of Family Doctors (WONCA Europe), представители на институции и академичната общност от страната   

11.00-11.30

Кафе пауза

 

11.30-13.00

Модул 4 

Клинични случаи:

     Диагностично предизвикателство  – жена, 52 г, водещ симпмом задух,  д-р Кемал Садък, спецзализант по кардиология, докторант по обща медицина 

 

     Клиничен случай на пациент с клапно сърдечно заболяване, д-р Константин Константинов, специализант кардиология, УМБАЛ Пловдив

 

     Терапевтично предизвикателство – Предсърдното мъждене – съучастник на деменцията. Стражът антикоагулант, д-р Мариана Даскалова, специалист по обща медицина

 

Антиагрегантна терапия при ОКС – какво, колко и до кога? Доц д-р Иван Мануков, дм, кардиолог, началник отделение УМБАЛ Пловдив АД

13.00-14.00

Обяд

14.00-15.00 

 

   

Модул 5 

Клинични случаи:

      Предизвикателство при лечение на пациенти с преживян коронарен инцидент и предсърдно мъждене, д-р Анна Николаева, кардиолог, УМБАЛ Св. Анна, София, докторант по обща медицина

     

       Комуникативно предизвикателство – дългосрочно проследяване и сътрудническо в условията на общата медицинска практика, д-р Пламен Латев, специалист по обща медицина, управител на акредитирана за обучение по обща медцина първична медицинска практика

      

Коронарография – показания и противопоказания; насочване на пациенти и последващо наблюдение в общата практика, проф. д-р Арман Постаджиян, дм, кардиолог, р-л катедра Обща медицина МУ София, н-к клиника по кардиология, УМБАЛ Света Анна, София, редседател на Българска лига по хипертония

15.00-15.30    

Кафе пауза

15.30-16.30 

 

   

Модул 6 

Клинични случаи:

      Диагностично предизвикателство  – мъж, 51 г, водещ симпмом задух,  д-р Кемал Садък, специализант по кардиология, докторант по обща медицина

 

Комуникативно предизвикателство – жена, 51 г, водещ симптом задух, д-р Ирина Балева, специалист по обща медицина

     

      Терапевтично предизвикателство – жена, 78 г, водещ симптом задух, д-р Кирил Еленски, специалист по обща медицина, управител на акредитирана за обучение по обща медцина първична медицинска практика

 

Ехокардиография – информативност в общата медицинска практика, д-р Мария Ганчевска, кардиолог  

20.00  

Официална вечеря

 

Неделя 29.09.2019г.

09.30-10.30  

Модул 7 

Общо събрание на СОИБОМ

10.30-11.00

Кафе пауза 

11.00-12.30

Спектър от възможности. Закриване.

Архив

Close Menu