Нашите инициативи

 

СОИБОМ 
Bulgarian young GP Pesearchers’ Course “A” : Approaches to family medicine research
 18-19.05.2023г., Медицински университет гр. Пловдив
 
СОИБОМ
XVI-та научна среща- обучение на СОИБОМ: ПРобле базирана среща на СОИБОМ 
24-26.03.2023г, Хотел Орфей, Пампорово 
 
СОИБОМ
The Orenas research group
13.10-15.10.2022г, София, The 2022 ” Orenas of Sofia” residential workshop 
 
СОИБОМ
XV-та научна среща-обучение на СОИБОМ: Превенция в първичната медицинска помощ. Пътят на пациента 
30.09-02.10.2022г, Гранд Хотел Поморие 
 
СОИБОМ
XIV-та научна среща – обучение на СОИБОМ: Конференция за споделяне на личен опит в условията на пандемия от COVID -19
8-10.04.2022г., Хотел Зара, Банско 
 
EGPRN
88th EGPRN Meeting
9-12 May 2019, Tampere-Finland
 
WONCA
24th WONCA Europe Conference
26 – 29 Jun 2019, Bratislava, Slovakia
 
EGPRN
89th EGPRN Meeting
17-20 October 2019,  Vigo – Spain
 
СОИБОМ съвместно с EURACT 
 
27-29.09.2019Г. , СОФИЯ
 
WONCA WORLD 
22ND WONCA WORLD CONFERENCE OF FAMILY DOCTORS
17-21TH OCTOBER 2018, SEOUL, KOREA
http://www.wonca2018.com 
EGPRN
EGPRN MEETING
04-07 OCTOBER 2018, SARAJEVO-BOSNIA AND HERZAGOVINA
www.egprn.org
СОИБОМ съвместно с МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ И ГЛАКСО СМИТ КЛАИЙ
ДОБРОКАЧЕСТВЕНА ПРОСТАТНА ХИПЕРПЛАЗИЯ–ЕВОЛЮЦИЯ НА СИМПТОМИТЕ И УСЛОЖНЕНИЯ
20.06.2018
 
СОИБОМ
ОБУЧЕНИЕ ЗА ДКП
15-17.06.2018г. КОМПЛЕКС БОРОВА ГОРА, ПИРДОП 
 
WONCA EUROPE 
23ND WONCA EUROPE CONFERENCE
23-27TH  MAY 2018, KRAKOW, POLAND
www.woncaeurope2018.com
IPCRG 
9TH WORLD RESPIRATORY RESPIRATORY HEALTH: ADDING VALUE IN A RESOURCE CONSTRAINED WORLD
31 MAY – 02 JULY 2018, PORTO, PORTUGAL
www.theipcrg.org
MIRCIM
4TH MC MASTER INTERNATIONAL REVIEW COURSE IN INTERNAL MEDICINE RESPIRATORY HEALTH: ADDING VALUE IN A RESOURCE CONSTRAINED WORLD
10-13 MAY 2018, KRAKOW, POLAND
www.mircim.eu
EGPRN
EGPRN MEETING
10-13 MAY 2018, LILLE, FRANCE
www.egprn.org
БЪЛГАРСКО БАЛИНТОВО ОБЩЕСТВО
 
13-15 АПРИЛ 2018, СОФИЯ
www.balintsociety.bg
TAHEK
7TH INTERNATIONAL TRAKYA CONGRESS OF FAMILY MEDICINE 
21-25TH MARCH 2018, EDIRNE, TURKEY
www.tahek.org
СОИБОМ
„VIII-МА НАУЧНА СРЕЩА – ОБУЧЕНИЕ НА СОИБОМ: БОЛКА – ОЧАКВАНИ И НЕОЧАКВАНИ ИЗМЕРЕНИЯ” – МОДУЛ I
16-18.03.2018Г., ХОТЕЛ ВЕЛИНА, ВЕЛИНГРАД
 
VdGM 
5TH FORUM OF THE VASCO DA GAMA MOVEMENT   THE EUROPEAN NETWORK FOR NEW AND FUTURE FAMILY DOCTORS
26-27TH JANUARY 2018, PORTO, PORTUGAL
 
EGPRN
EGPRN MEETING
19-22 OCTOBER 2017, DUBLIN, IRELAND
www.egprn.org
СОИБОМ
НА 29.09-01.10.2017Г. СОИБОМ ОРГАНИЗИРА „VII-ТА НАУЧНА СРЕЩА – ОБУЧЕНИЕ НА СОИБОМ: ПЪТЯТ НА ПАЦИЕНТА С ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ДИАГНОСТИЧНО, КОМУНИКАТИВНО И ТЕРАПЕВТИЧНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО – МОДУЛ II”
29.09-01.10.2017Г., ХОТЕЛ СОЛ НЕСЕБЪР ПАЛАС, НЕСЕБЪР
 
IPCRG 
1TH REGIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF IPCRG
3-5 AUGUST 2017, COLOMBO, SRI LANKA
www.theipcrg.org
WONCA EUROPE 
22ND WONCA EUROPE CONFERENCE
JUNE 28 – JULY 1, 2017, PRAGUE, CZECH REPUBLIC
www.woncaeurope2017.eu/
IPCRG 
5TH SCIENTIFIC MEETING OF IPCRG
17-18 MAY 2017,  MEDICAL CHAMBER,  LJUBLJANA, SLOVENIA
www.theipcrg.org
EGPRN 
EGPRN MEETING “REDUCING OF RISK OF NON-COMMUNICABLE DISEASES IN GENERAL PRACTICE/ FAMILY MEDICINE”
11-14 MAY 2017, RIGA, LATVIA
www.egprn.org
EUROPREV,  EUROPEAN NETWORK FOR PREVENTION AND HEALTH PROMOTION IN FAMILY MEDICINE AND GENERAL PRACTICE 
I EUROPEAN FORUM ON PREVENTION AND PRIMARY CARE
“QUATERNARY PREVENTION – THE ART OF “PRIMUM NON NOCERE”
APRIL 3RD – 4TH, 2017, PORTO, PORTUGAL
http://www.mgfamiliar.net/EUROPREV/index
БЪЛГАРСКО БАЛИНТОВО ОБЩЕСТВО
ГОДИШЕН СЕМИНАР НА БЪЛГАРСКО БАЛИНТОВО ОБЩЕСТВО С ОБЩО СЪБРАНИЕ
18 МАРТ 2017, СОФИЯ
www.balintsociety.bg
TAHEK
6TH INTERNATIONAL TRAKYA CONGRESS OF FAMILY MEDICINE 
15-19TH MARCH 2017, EDIRNE, TURKEY
www.tahek.org
СОИБОМ
На 17-19.02.2017г. СОИБОМ организира „VI-та НАУЧНА СРЕЩА – ОБУЧЕНИЕ НА СОИБОМ: ПЪТЯТ НА ПАЦИЕНТА С ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ДИАГНОСТИЧНО, КОМУНИКАТИВНО И ТЕРАПЕВТИЧНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО – МОДУЛ I”
17-19.02.2017г., Хотел РИУ ПРАВЕЦ РИЗОРТ, ПРАВЕЦ
 
EUROPEAN SOCIETY FOR SEXUAL MEDICINE
19TH CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR SEXUAL MEDICINE
2 – 4 FEBRUARY 2017, NICE, FRANCE
www.essm.org
СОИБОМ
На 30.09-02.10.2016г. СОИБОМ организира „5-та НАУЧНА СРЕЩА – ОБУЧЕНИЕ НА СОИБОМ: ПЪТЯТ НА ПАЦИЕНТА – ДЕЦАТА В ОБЩАТА ПРАКТИКА”, Старозагорски минерални бани
30.09-02.10.2016Г., ХОТЕЛ КАЛИСТА, СТАРОЗАГОРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ
 
СОИБОМ
СЕМИНАР С ОПЛ НА ТЕМА „УПРАВЛЕНИЕ НА ГРИЖИТЕ ЗА ПАЦИЕНТИ С ХОББ“
16.10.2015Г., ПЛОВДИВ
 
СОИБОМ
На 11-13.03.2016г. СОИБОМ организира „4-та НАУЧНА СРЕЩА – ОБУЧЕНИЕ НА СОИБОМ: ПЪТЯТ НА ПАЦИЕНТА – ТРУДЕН ПАЦИЕНТ- ДИАГНОСТИЧНО, КОМУНИКАТИВНО  И ТЕРАПЕВТИЧНО” „Трудните ситуации” са обширно поле – от диагностичните загадки, през лъкатушните прояви на здравните проблеми и несътрудничещия пациент до терапевтичните неволи.
11-13.03.2016Г., СПА ХОТЕЛ ХИСАР, ХИСАРЯ
 
СОИБОМ
На 25-27.09.2015г. СОИБОМ организира „3-та НАУЧНА СРЕЩА – ОБУЧЕНИЕ НА СОИБОМ: ПЪТЯТ НА ПАЦИЕНТА – ПОЛИМОРБИДНИЯТ ПАЦИЕНТ” Наличие на полиморбидитет и ко-морбидитет сред пациенти е широко разпространено, което ги прави най-честите пациенти в общата практика. Проблемът с полипрагмазията е сериозен и поставя специфични изисквания не само при предписване на  лечение, с цел избягване на последици като странични нежелани ефекти, но и задълбочени познания за редица фармакологични детайли от общопрактикуващите лекари. 
25-27.09.2015Г., СОЛ НЕСЕБЪР ПАЛАС, НЕСЕБЪР
 
СОИБОМ
„Еректилна дисфункция в условията на обща медицинска практика, българския консенсус. Бариери за диагностика и лечението и. Еректилна дисфункция като предиктор на ССЗ ”
28-29.03.2015Г., ХОТЕЛСКИ И СПОРТЕН КОМПЛЕКС „БЕРКУТ“ – ОБУЧЕНИЕ
 
СОИБОМ
На 11.12.2014г. в Цигов чарк се чартира СДРУЖЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА. На учредителното събрание присъстваха общопрактикуващи лекари с интереси в областта на провеждане на изследвания и обучения в сферата на общата медицина.
11.12.2014Г., ЦИГОВ ЧАРК – УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ
 
СОИБОМ
На 11.12.2014г. в Цигов чарк се проведе първото обучение  Целта на обучението е лекарите за придобият теоретични познания и практически умения за прилагане на пациент-центрирани грижи в общата медицинска практика, като подходяща и естествена среда за прилагане пациент центриран подход.  В процеса на обучение се използват интерактивни методи, позволяващи всеки един участник в курса да развие умения за прилагане на подхода в ежедневната си практика. Допълнителен ефект от обучението е личностовото развитие, удовлетворение и здравни резултати. на СДРУЖЕНИЕТО НА ОБУЧИТЕЛИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА на тема „Пациент-центриран подход”
11-12.11.2014Г., ЦИГОВ ЧАРК – ОБУЧЕНИЕ „ПАЦИЕНТ-ЦЕНТРИРАН ПОДХОД”
 
Close Menu